ABET Akreditasyonu

abet-logo
  İTÜ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır,  www.abet.org .

 


  İnşaat Mühendisliği Programı Öğrenci Çıktıları
   

  a- Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisi.

  b- Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

  c- Bir sistemi, ürünü veya süreci ekonomik, çevre, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve surdürebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.

  d- Farklı disiplinli takımlarda çalışabilme becerisi.

  e- Mühendislik problemini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

  f- Mesleki ve etik sorumluluklara sahip olma bilinci.

  g- Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi.

  h- Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini kavramak için geniş kapsamlı bir eğitime sahip olma özelliği.

  i- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu yapabilme becerisi.

  j- Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olma özelliği.

  k- Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, çağdaş mühendislik ve hesaplama donanımlarını kullanabilme becerisi.


  Program Eğitsel Hedefleri:

  İTÜ İnşaat Mühendisliği Programı mezunlarından;

  1. Temel mühendislik bilgilerini meslekte karşılaştıkları inşaat mühendisliği problemlerini çözmek için kullanması beklenir.
  2. İnşaat mühendisliği mesleğini herhangibir yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası firmada veya kamu kuruluşunda yapması beklenir.
  3. Ömür boyu öğrenmeyi sürdürmek için ülkede veya yurtdışında yüksek lisans eğitimi veya mesleki eğitimler ile kendi kendine öğrenmeyi geliştirmesi beklenir.
  4. Mesleki topluluk aktivitelerine katılması, mesleklerini, etik kurallar ve mesleki sorumluluklar ile yapması beklenir.  Son 6 Yılda Programa Giriş Yapan Öğrencilerin Kabul Standartları

  Akademik Yıl

  Üniversite Giriş Sınavı

  Kayıt Yapan Öğrenci Sayısı

  Sayısal Puan

  Sıralama

  Taban
  Puan

  Tavan
  Puan

  Taban
  Puan

  Tavan
  Puan

  Ortalama

  2011-2012

  493.759

  538.045

  17799

  2737

  16086

  235

  2012-2013

  470.819

  510.298

  16533

  3963

  14650

  245

  2013-2014

  442.426

  483.809

  16587

  4862

  14497

  247

  2014-2015

  448.740

  519.255

  16939

  1212

  14987

  247

  2015-2016

  429.413

  472.517

  17898

  5097

  15453

  247

  2016-2017

  455.292

  492.323

  19351

  6310

  16946

  252

  2017-2018

  455.292

  481.920

  22660

  6649

  19687

  257

   

   


  Giriş Yapan Öğrenci ve Mezun Sayıları

  Akademik Yıl

  Kayıtlı Öğrenci Sayısı

  Mezuniyet Yılı

  Mezun Sayısı

  2018-2019

  262

  2018

  273

  2016-2017

  252

  2016

  260

  2015-2016

  247

  2015

  230

  2014-2015

  247

  2014

  278

  2013-2014

  247

  2013

  248

  2012-2013

  245

  2012

  240

  2011-2012

  235

  2011

  237

  2010-2011

  236

  2010

  200

      2018-2019 Akademik Yılı Kayıtlı Öğrenci Sayıları

  Yıl

  Öğrenci Sayısı

  Hazırlık

  349

  1. Sınıf

  380

  2. Sınıf

  353

  3. Sınıf

  315

  4. Sınıf

  409

  TOPLAM

  1806

   
  Programa Kayıtlı Toplam Öğrenci Sayıları

  Akademik Yıl

  Toplam Öğrenci Sayısı

  2018-2019

  1806

  2017-2018

  1744

  2016-2017

  1727

  2015-2016

  1748

  2014-2015

  1687

  2013-2014

  1565

  2012-2013

  1567

   

     Erasmus Kapsamında Gelen Öğrenci Sayıları ve Çift Anadal Programına Kabul Edilen Öğrenci Sayıları

  Yıl

  Erasmus

  Çift Anadal Programı

  2017

  32

  14

  2016

  35

  14

  2015

  23

  15

  2014

  19

  13

  2013

  6

  12

  2012

  16

  11

  2011

  6

  10

  2010

  7

  10